Föräldrar och vårdnadshavare för pedagoger

Workshop för pedagoger: Föräldrar och vårdnadshavare

Hur kan skolan utnyttja denna viktiga resurs – föräldrar och vårdnadshavare? Workshopen ger konkreta exempel: Hur kan föräldrar och vårdnadshavare stimulera läsutvecklingen eller träna matematik? Vilken roll har föräldrar och vårdnadshavare vid läxtillfället? Vet föräldrar och vårdnadshavare vad som gäller i dagens skola?

Deltagarna får en struktur för hur föräldramöten kan läggas upp under en treårsperiod. Ett av föräldramötena varje år tillägnas ett tema; studieteknik, matematik respektive läs- och skrivutveckling. Vad är relevant att lyfta för föräldrar och vårdnadshavare? Hur kan föräldrar och vårdnadshavare stötta sina barn hemifrån? Vad kan föräldrar och vårdnadshavare kräva av skolan. Vad kan skolan kräva av föräldrar och vårdnadshavare?

Denna workshop är kompletterad med en Workshop för föräldrar. Passa på att skapa en gemensam helhetssyn för skolans pedagoger och föräldrar samt vårdnadshavare genom att arrangera en workshop för skolans pedagoger på dagen, och för föräldrar och vårdnadshavare på kvällen!

Kontakta oss för mer information.