Problemlösning

Problemlösning

Nu med ökad status: både ett centralt innehåll och en förmåga.
Möt olika strategier, representationer, historiska exempel och modernare klurigheter. Vi ”leker” till och med med några av de olösta matematiska problemen – kan vi lösa dem tillsammans?

Vad står i styrdokumenten? Hur definierar vi begreppet problem? Var kan vi finna lämpliga problem till våra elever?

Målgrupp: pedagoger från och med förskoleklass till och med årskurs nio.

Tidsåtgång: 2 timmar effektiv tid.

Kontakta oss för mer information.

Till vi ses: träna lite på The Daily SET Puzzle!

Arrangeras i regi