Ingång förskola

Att satsa på de unga barnen skapar en genuin grund inför fortsatt utveckling. Vi, i PedagogDirekt, har flerårig erfarenhet av att undervisa på universitet inom förskollärarutbildningar. Vi arbetar gärna tillsammans med förskolor, förskoleområden eller kommuner inom flera fokusområden för barnskötare och förskollärare exempelvis:

  • barns matematiska utveckling från och med spädbarnsstadiet, genom hela förskoletiden
  • kartläggning av barns matematiska kunnande och hur resultatet kan analyseras för att ligga till grund för kommande undervisning
  • specialpedagogik med målet att utveckla undervisning för alla barn, genom att fördjupa personalens kunskaper om NPF och lärandemiljöns betydelse
  • handledning av personalgrupper inom specialpedagogiska frågor genom förebyggande samtal och utvalda case.

Vårt koncept innebär att vi, i nära samarbete med dig som uppdragsgivare, utifrån en nulägesanalys och uppställda mål, organiserar och genomför en kompetensutvecklingsinsats.

Under tillfällena varvas teori och praktik i form av föreläsningar, seminarier och workshops samt kollegiala diskussioner och reflektioner. Mellan de gemensamma tillfällena, utför deltagarna uppdrag som exempelvis att läsa litteratur, genomföra kartläggningar och pröva undervisningsmoment, vilka utvärderas och analyseras. Utvecklingsarbete är inget ’quick fix’, men i nära samarbete med dig som uppdragsgivare återkopplar vi regelbundet kompetensutvecklingsinsatsen, så att den är meningsfull och givande för just er.