150511 James Nottingham

Seminariet genomfört. Dokumentation finns här.

Utmaning för små barn och unga elever

11 maj 2015 klockan 18:00 – 20:00
Lokal: Roslagsskolans aula, Bältartorpsgatan 7, Norrtälje
Målgrupp: pedagoger och skolledare i förskola och förskoleklass

D9430020

Hur kan pedagoger på förskolan och i förskoleklassen utmana barnen och eleverna att tänka djupare, skickligare och mer logiskt? James har under många år arbetat med att utveckla barns språk, självförtroende, förmåga att resonera och lösa problem.

Som lärare ska man inte överbevisa barnen. Men ju mer man utmanar barnen, desto oftare använder de språket. Han arbetar med ”Philosophy for children”, en modell som inte handlar om att göra små barn till filosofer, utan att hjälpa dem att bli mer reflekterande och kritiskt tänkande.

James ger konkreta förslag på hur pedagogen kan skapa en utforskande, nyfiken och lustfylld lärmiljö i förskolan och i förskoleklassen. Han berättar hur små barn kan utmanas med tankeexperiment och kognitiva konflikter genom berättelser, frågor och påståenden.

James Nottingham har flerårig erfarenhet av arbete både som pedagog och skolledare i Storbritannien. Han arbetar med skolutveckling och har praktisk erfarenhet av den svenska skolan. James har föreläst i Sverige och Norge många gånger och anpassar sitt språk för våra nordiska öron!

Lyssna gärna på James här:

Välkommen till en utmanande, givande och underhållande eftermiddag!

Läs mer här!

Pedagoger anställda av Norrtälje kommun deltar gratis, men en anmälan krävs och en ”no show”-avgift uttages om 400 kr för dig som är anmäld men ej ersätter din plats vid eventuell frånvaro.
Övriga deltagare debiterades en kostnad om 500 kr (+moms).

För mer information: kontakta Charlotta Andersson eller Jane Tuominen

Arrangeras i regi