Matematik – start

Workshops och föreläsningar

Fortbildning och inspiration med fokus matematik.

…för både föräldrar, vårdnadshavare och personal i skolor eller varför inte för politiker!

Utarbetade, prövade och uppskattade workshops med matematik i fokus. Möjliga att beställa för att genomföras på Er skola för att ge hela personalgruppen gemensam referensram. Boka en enskild Workshop eller en serie som sträcker sig över läsåret. Kontakta oss med frågor kring innehåll och upplägg.

OAVSETT TEMA ÄR EN WORKSHOP UPPBYGGD AV FLERA BYGGSTENAR:

  • Praktiskt ”hands on” för dig som deltar. Du får konkreta övnigar att ta med dig till undervisningen redan nästa dag.
  • Vackra, magiska och fascinerande upplevelser. Visst är väl matematiken fantastisk…
  • Kopplingen till Lgr11: Den röda tråden mellan grundskolans alla årskurser. Om du undervisar i yngre åldrar för att veta vad som händer i undervisningen i senare årskurser, om du undervisar i de senare för att veta vad eleverna mött tidigare.
  • Forskning, didaktiska teorier, litteraturtips, kritiska aspekter.
  • Varierat arbetssätt.

TEMAN:

Saknar du något tema? Kontakta oss för eget önskat innehåll!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *