150216 Hans-Åke Scherp

Lärandebaserat kvalitetsarbete och ledarskap

16 februari 2015 klockan 15:00 – 17:00

Lokal: Roslagsskolans aula, Bältartorpsgatan 7, Norrtälje

Målgrupp: pedagoger och skolledare från och med förskolan till och med vuxenutbildningen

 Hans-Åke ScherpHans-Åke Scherp bok

Ett ökat resultat i elevers lärande syns tydligast på de skolor där lärarna beforskar sin egen pedagogiska verksamhet. Hans-Åke kommer att lyfta vikten av att lärare och skolledare behöver vara medaktörer i kunskapsbildningen om lärande och undervisning i och utifrån sin vardag som grund för förändringar i sin vardagspraktik.

Under föreläsningen beskriver Hans-Åke innebörden i lärandebaserat kvalitetsarbete och ledarskap och visar på hur det kan bli verklighet i skolornas vardag. Föreläsningen bygger bland annat på slutsatser och lärdomar från ett 12-årigt nätverk som omfattat 900 skolor som arbetat med lärandebaserad skolutveckling.

Hans-Åke Scherp är docent i pedagogik med särskild inriktning mot skolutveckling och ledarskap. Innan han började förstå sig på skolutveckling som forskare arbetade han som gymnasierektor och har även varit skolpsykolog samt utbildare och utbildningsledare i den statliga skolledarutbildningen.

Anmäl dig här.

Pedagoger anställda av Norrtälje kommun deltar gratis, men en anmälan krävs och en ”no show”-avgift uttages om 400 kr för dig som är anmäld men ej närvarar eller överlåter biljetten åt någon annan deltagare.
Övriga deltagare debiterades en kostnad om 400 kr (+moms).

För mer information: kontakta Charlotta Andersson eller Jane Tuominen

Arrangeras i regi