Learning study

Söker ni handledning för learning study? Då har ni kommit rätt! Vi handleder lärare i hela Sverige och alltid tillsammans – ett upplägg som fått mycket positiv respons från lärare.

Learning study är en ansats för forskning och modell för skolutveckling. Syftet är att öka elevernas lärande, vilket resultat från studier styrker. Att lärares kunnande dessutom utvecklas och gemensamt professionellt språk skapas ser vi som stor bonus. Lärare som genomfört studier vill göra fler studier. Learning study ger mersmak…

Vi som handleder är utbildade på avancerad nivå och på forskarnivå i learning study vid Stockholms universitet och Jönköping University. Vi har också utbildning inom handledning och har under de senaste åren handlett ett stort antal learning studies.

Tillsammans med er ”skräddarsyr” vi en utvecklingsinsats för kollaborativt fördjupande utvecklingsarbete i ämnesdidaktik. Vi kommer gärna till din skola eller din kommun och berättar vad learning study är, gör och ger. De lärare vi har handlett uppmuntrar vi att presentera erfarenheter och nya kritiska aspekter på exempelvis Lärarnas forskningskonferens och på WALS. Ett syfte med learning study är att sprida erfarenheter och lärdomar.

Ett axplock från studier vi handlett:

  • Det försvunna multiplikationstecknet, åk 7 Är koefficienten en konstant eller en variabel?
  • Två av subtraktionens aspekter, åk 1 Är det lämpligt med plockmateriel då skillnad ska synliggöras? Kan man ställa frågan: hur många tal är det mellan 51 och 49?
  • Likhetstecknets användning och innebörd, åk 1 Att ändra frågan: vad är svaret på uppgiften? till: vad är lösningen på uppgiften? tydliggjorde likhetstecknets innebörd.
  • Multiplikation, vad är det? åk 2 Är det skillnad på 3 x 4 och 4 x 3? Varför? Varför inte? Hur få elever att använda multiplikation och inte upprepad addition?
  • Negativa tal. Upptäckte vikten av att skilja på magnitud och värde för att kunna storleksordna negativa tal. Elevcitat utifrån uppgiften 3-5: ”Ja, men skillnaden mellan tre och fem är ju två…”.
  • Materiens konservering: the ability to explain why matter is conserved even when it changes from one phase to another.
  • Citat från lärare vi har handlett:
  • ”Äntligen har vi pedagogiska samtal! Det som vi vill ha, men aldrig har…” ”Åh, vad jag har lärt mig mycket! Det här har jag nytta av i all undervisning!” ”Det bästa jag varit med om som lärare! Den ämnesdidaktiska kunskapen har ökat!” ”Alla föreläsningar tillsammans jag varit på tidigare under alla mina tio år som pedagog går inte upp mot vad jag lärt mig under denna learning study!” ”Äntligen får vi borra…” ”Är tiden redan slut?! Det här är det roligaste jag gjort på länge!” ”Nu blir det så där varmt i hjärnan igen!”

Välkommen att höra av dig till oss
Jane Tuominen:     jane.tuominen@pedagogdirekt.se 070 240 74 97
Lotta Andersson:   charlotta.andersson@pedagogdirekt.se 070 406 92 53