Learning Study

Söker ni handledning för Learning Study? Då har ni kommit rätt!

Vi handleder lärare i hela Sverige.

Learning Study är en ansats för forskning och modell för skolutveckling. Syftet är att öka elevernas lärande, vilket resultat från studier styrker. Att lärares kunnande dessutom utvecklas och gemenamma referensramar skapas ser vi som en stor bonus. Lärare som genomfört studier vill göra fler studier. Vi har handlett lärare som genomfört ett flertal studier tillsammans med oss. Learning Study ger mersmak…

Vi som handleder är utbildade på avancerad nivå i Learning Study på Stockholms universitet. Vi har också utbildning inom handledning och har under de senaste åren handlett ett flertal Learning Studies. För tillfället är vi båda doktorander inom Forskarskolan Learning Study med tillhörighet till MND på Stockholms universitet. Vårt intresseområde berör bland annat subtraktion och specifikt då negativa tal är involverade.

Ni som väljer handledning av oss erbjuds att arbeta efter en tydlig och strukturerad modell som vi utvecklat under våra år som handledare. Under 12-15 träffar arbetar ni effektivt, cirka 25-30 timmar tillsammans med kollegor och oss som handledare. Ni möter två handledare i varje Learning Study, ett unikt upplägg som fått positiv respons från både lärare och från våra superhandledare. För att säkra en hög kvalitet har även vi handledare handledning (superhandledning) för våra studier. Under våra Learning Studies använder vi variationsteorin, en teori för lärande, för att designa kartläggningar och lektioner samt för att analysera lektioners innehåll för att synliggöra vad som gjort skillnad för elevers lärande.

September 2013 fick vi förmånen att berätta om vårt arbete med Learning Study på den internationella konferensen för Learning och Lesson Study, WALS – ett spännande uppdrag och för en internationell publik! Vi kommer gärna till din kommun och berättar om vad Learning Study är, gör och ger. De lärare vi har handlett uppmuntrar vi att presentera erfarenheter och nya kritiska aspekter på exempelvis Lärarnas forskningskonferens. På  WALS i Exeter hösten 2016 deltog vi och lärare som genomfört en parallellstudie med Tanzania. Om du klickar på ”WALS” i meningen innan finner du en kort film där Jane intervjuas under konferensen.

Lärarna deltog även med sin presentation på Lärarnas forskningskonferens hösten 2016. På Lärarnas forskningskonferens deltog även vi för att berätta var vi befann oss i forskningsprocessen med vårt specifika intresseområde. Vi har även inspirerats av Davydovs curriculum, vilket vi planerar att komplettera vårt pågående forskningsarbete med.

Dokumentationer från genomförda studier vidarebefordras till Göteborgs Universitet och Kunskapsbanken för Lesson och Learning Study för att dela erfarenheter utifrån de Learning Studies vi har handlett. Ett syften med Learning Study är att sprida erfarenheter och lärdomar.

Ett axplock av lärandeobjekt och kritiska aspekter från tidigare studier vi handlett:

  • När tar en mening slut? åk 1 Upptäckte att missuppfattningar skapas då pedagoger skriver meningar på tavlan och alltid börjar nya meningar under varandra istället för att fortsätta efter föregående mening.
  • Två av subtraktionens aspekter, åk 1 Är det lämpligt med plockmateriel då skillnad ska synliggöras? Kan man ställa frågan: hur många tal är det mellan 51 och 49?
  • Likhetstecknets användning och innebörd, åk 1 Att ändra frågan: vad är svaret på uppgiften? till: vad är lösningen på uppgiften? tydliggjorde likhetstecknets innebörd.
  • Det försvunna multiplikationstecknet, åk 7 Är koefficienten en konstant eller en variabel?
  • Multiplikation, vad är det? åk 2 Är det skillnad på 3 x 4 och 4 x 3? Varför? Varför inte? Hur få elever att använda multiplikation och inte upprepad addition?
  • Negativa tal. Upptäckte vikten av att skilja på magnitud och värde för att kunna storleksordna negativa tal. Elevcitat utifrån uppgiften 3-5: ”Ja, men skillnaden mellan tre och fem är ju två…”.
  • Materiens konservering: the ability to explain why matter is conserved even when it changes from one phase to another.Här är några citat från lärarev vi har handlett: ”Äntligen har vi pedagogiska samtal! Det som vi vill ha, men aldrig har…” ”Åh, vad jag har lärt mig mycket! Det här har jag nytta av i all undervisning!” ”Det bästa jag varit med om som lärare! Den ämnesdidaktiska kunskapen har ökat!” ”Alla föreläsningar tillsammans jag varit på tidigare under alla mina tio år som pedagog går inte upp mot vad jag lärt mig under denna Learning Study!” ”Äntligen får vi borra…” ”Är tiden redan slut?! Det här är det roligaste jag gjort på länge!” ”Nu blir det så där varmt i hjärnan igen!”

Välkommen att höra av dig till oss
Jane Tuominen:     jane.t@live.se                          070 240 74 97
Lotta Andersson:   charlotta@apellgarden.com    070 406 92 53