Learning Study

Vi som erbjuder handledning i Learning Study är utbildade på avancerad nivå i Learning Study på Stockholms universitet. Efter utbildningen har vi handlett ett flertal Learning Studies.

Du som väljer handledning av oss i Pedagogdirekt erbjuds att arbeta efter en tydlig och strukturerad modell som vi utvecklat under våra år som handledare. Under 12-15 träffar arbetar du effektivt, totalt 25-30 timmar, tillsammans med dina kollegor och oss som handledare. Vi använder oss av lärandeteorin variationsteorin. Du möter två handledare i varje Learning Study, ett upplägg som fått positiv respons från både pedagogerna och från våra superhandledare.

För att fortsätta utveckla vårt kunnande i handledning och om variationsteorin fortbildar vi oss kontinuerligt och knyter kontakter med andra handledare i Learning Study. Dokumentationen från genomförda studier vidarebefordras till Göteborgs universitet för att vara ett stöd för andra pedagoger i Sverige.

Ett axplock av lärandeobjekt och kritiska aspekter från de studier vi handlett:

 • När tar en mening slut? åk 1 Upptäckte att missuppfattningar skapas då pedagoger skriver meningar på tavlan och alltid börjar nya meningar under varandra istället för att fortsätta efter föregående mening.
 • Två av subtraktionens aspekter, åk 1 Är det lämpligt med plockmateriel då skillnad ska synliggöras? Kan man ställa frågan: hur många tal är det mellan 51 och 49?
 • Likhetstecknets användning och innebörd, åk 1 Att ändra frågan: vad är svaret på uppgiften? till: vad är lösningen på uppgiften? tydliggjorde likhetstecknets innebörd.
 • Det försvunna multiplikationstecknet, åk 7 Är koefficienten en konstant eller en variabel?
 • Multiplikation, vad är det? åk 2 Är det skillnad på 3 x 4 och 4 x 3? Varför? Varför inte?

Här är några citat från pedagoger vi har handlett: ”Äntligen har vi pedagogiska samtal! Det som vi vill ha, men aldrig har…” ”Åh, vad jag har lärt mig mycket! Det här har jag nytta av i all undervisning!” ”Det bästa jag varit med om som lärare! Den ämnesdidaktiska kunskapen har ökat!” ”Alla föreläsningar tillsammans jag varit på tidigare går inte upp mot vad jag lärt mig under Learning study-projektet!” ”Äntligen får vi borra…” ”Är tiden redan slut?! Det här är det roligaste jag gjort på länge!”

Välkommen att höra av dig till

Jane Tuominen jane.t@live.se 070 240 74 97

Helena Eriksson helena.eriksson89@gmail.com 070 253 88 62

Lotta Andersson charlotta@apellgarden.com 070 406 92 53

Grundskoleguide för föräldrar

Grundskoleguide för föräldrar

Fri att ladda ner, klicka här!

Grunskoleguide för föräldrar innehåller konkreta tips för hur du som förälder kan stödja ditt barn hemifrån i hans eller hennes kunskapsutveckling. Hur kan du…

 • …hjälpa ditt barn med läxläsning?
 • …hjälpa ditt barn att finna hans eller hennes lärstil?
 • …stödja ditt barns läs- och skrivutveckling?
 • …träna matematik eller andra ämnen med ditt barn?

Grundskoleguide för föräldrar är också din hjälp att…

 • …tolka skolans fackuttryck.
 • …förstå tankar och regler kring mål och betygssättning.
 • …utnyttja utvecklingssamtalet maximalt.
 • …förstå dina rättigheter men också dina skyldigheter.

Grundskoleguide för föräldrar besvarar en del av dina frågor om skolan. Kanske får du också svar på frågor du inte kommit på att ställa – än.

Grundskoleguide för föräldrar ger svaren på de frågor föräldrar ofta ställer, eller kanske borde ställa, till skolan.

Författare: Charlotta Andersson

Tematiska föräldramöten

Länk till:

Dokumentation från konferensen Tematiska föräldramöten i Stockholm 121026. Pedagogdirekt berättar för ett femtontal kommuner om sina föreläsningar och workshops för både:

Workshops

Workshops och föreläsningar

Fortbildning och inspiration med fokus matematik.

…för både föräldrar, personal i skolor eller varför inte för politiker!

Utarbetade, prövade och uppskattade workshops med matematik i fokus. Möjliga att beställa för att genomföras på Er skola för att ge hela personalgruppen gemensam referensram. Boka en enskild Workshop eller en serie som sträcker sig över läsåret. Kontakta oss med frågor kring innehåll och upplägg.

OAVSETT TEMA ÄR EN WORKSHOP UPPBYGGD AV FLERA BYGGSTENAR:

 • Praktiskt ”hands on” för dig som deltar. Du får konkreta övnigar att ta med dig till undervisningen redan nästa dag.
 • Vackra, magiska och fascinerande upplevelser. Visst är väl matematiken fantastisk…
 • Kopplingen till Lgr11: Den röda tråden mellan grundskolans alla årskurser. Om du undervisar i yngre åldrar för att veta vad som händer i undervisningen i senare årskurser, om du undervisar i de senare för att veta vad eleverna mött tidigare.
 • Forskning, didaktiska teorier, litteraturtips, kritiska aspekter.
 • Varierat arbetssätt.

TEMAN:

Saknar du något tema? Kontakta oss för eget önskat innehåll!

Föräldrar

Du är ditt barns viktigaste resurs!

Arrangera en träff för föräldrar på ditt barns skola i form av en kombinerad workshop/föreläsning! Konkreta exempel på vad som gäller i dagens skola och hur du som förälder kan stötta ditt barn i skolarbetet. Exempel som lyfts belyses genom matematikämnets glasögon – det skolämne vi hör mest om i dagens media.

Du som förälder är en mycket viktig del av ditt barns framgång i skolan, vilket också bekräftas av forskningen. Med praktiska verktyg, de rätta frågorna och relevanta krav bidrar du till utvecklingen av dagens skola!

Information, inspiration och erfarenheter byts mellan oss alla. Det är mycket som du förälder kan göra hemifrån för att stötta ditt barn. Som ett komplement finns motsvarande workshop för pedagogerna på era barns skola. Hur kan skolan samarbeta med och dra nytta av den viktiga resurs ni föräldrar utgör? Tipsa er skola om denna workshop!

Vi som håller i workshopen arbetar idag på förvaltningsnivå, med erfarenhet från både tidigare och senare årskurser. Vi är väl förtrogna med styrdokument, praktisk klassrumsarbete och forskning.

Kontakta oss för mer information.

 

 

 

Våra mindre omfattande insatser

Behöver din skola eller kommun en kortare insats? Kanske en inspirerande föreläsning eller workshops för att fokusera på matematik eller specialpedagogik? Även här kan vi vara ett kvalificerat alternativ. Vi har genomfört många workshop i skolor och kommuner med fokus på matematik. För oss är det viktigt att ett seminarium, en föreläsning eller en workshop inte endast blir ett tomtebloss – fantastiskt för stunden, men med kortvariga effekter. Därför sätts alltid det matematiska innehållet i relation till elevernas lärande, de didaktiska tankarna, aktivitetens utvecklingsmöjlighet samt styrdokumenten. Vi erbjuder ..för både föräldrar, personal i skolor eller varför inte för politiker!

Utarbetade, prövade och uppskattade workshops med matematik i fokus. Möjliga att beställa för att genomföras på Er skola för att ge hela personalgruppen gemensam referensram. Boka en enskild Workshop eller en serie som sträcker sig över läsåret. Kontakta oss med frågor kring innehåll och upplägg.

OAVSETT TEMA ÄR EN WORKSHOP UPPBYGGD AV FLERA BYGGSTENAR:

 • Praktiskt ”hands on” för dig som deltar. Du får konkreta övnigar att ta med dig till undervisningen redan nästa dag.
 • Vackra, magiska och fascinerande upplevelser. Visst är väl matematiken fantastisk…
 • Kopplingen till Lgr11: Den röda tråden mellan grundskolans alla årskurser. Om du undervisar i yngre åldrar för att veta vad som händer i undervisningen i senare årskurser, om du undervisar i de senare för att veta vad eleverna mött tidigare.
 • Forskning, didaktiska teorier, litteraturtips, kritiska aspekter.
 • Varierat arbetssätt.

TEMAN:

Saknar du något tema? Kontakta oss för eget önskat innehåll!

Mattecoachen

Du förälder är en av de viktigaste förutsättningarna för ditt barns framgång i skolarbetet. Forskningen visar att det är dina förväntningar och ditt engagemang som är det mest avgörande. Det är mycket viktigare är både var någonstans ni bor eller vilken utbildning du som förälder har!

Matematiken finns överallt – passa på att lyfta matematiken i vardagen! I Mattecoachen får du över hundra olika tips på hur du kan bära dig åt.

Mattecoachen kan laddas ner fritt här.

Pedagogmöten

Medlemmarna i Pedagogdirekt träffas regelbundet för att inspirera och lära av varandra. I mån av plats är även fler intresserade välkomna att delta! Om du har möjlighet att medverka endast under lördagen är du också välkommen!

Boka vårens helg

12-13 april 2013

En helg fylld av givande, tagande, goda pedagogiska samtal, erfarenhetsutbyte, glada skratt, god mat, fortbildning, nya idéer, kaffe, kontaktknytande och energikick!

De pedagogiska givande samtalen kommer att dominera helgen och vi åker hem på lördag eftermiddag stärkta till knopp och själ. Det är vi deltagare som utgör konferensen och det kommer att göras utifrån ett par olika modeller där vi dels får

 • egen, öronmärkt tid att presentera oss själva och våra idéer. Kanske du vill pröva den japanska modellen Pecha Kucha?
 • gemensam konferenstid där vi alla är lika medskapare till diskussionernas innehåll. Vi är själva konferensen och är med och utformar innehållet på plats. Utifrån förmiddagens presentationer tar vi med oss frågor, diskussionsinlägg och funderingar. Var beredd att delta generöst med dina kunskaper, erfarenheter och idéer!

Under de schemalagda aktiviteterna har vi samtalsledare. Under fikapauser, promenader och måltider är ordet fritt.   🙂

Du väljer mellan att delta från fredag kväll till lördag eftermiddag, eller om du vill komma först på lördag morgon. Vi håller till på Pensionat Granparken i Norrtälje stad, men kommer att äta lördagslunchen på Åtellet.

Program: fredag 12 april 18:00    Välkommen! Samling i konferenslokalen 19:00    Välkomstdrink & trerättersmiddag (ex dryck) kväll:     Vi disponerar eget konferensrum för vårt kvällssnack!

lördag 13 april 08:00             Frukostbuffé 09:00-10:00   Presentation av Pedagogdirekts verksamhetsidé och framtid 10:00-10:20   Kaffe 10:20-12:00   Deltagarna presenterar sig själva och sina verksamhetsidéer 12:15-13:15   Lunch på Åtellet 13:30-15:30   Gemensam konferens 15:30-16:30   Kaffe och avslutning

Din anmälan är klar när du:

 1. Meddelat Lotta Andersson på telefon: 070 406 92 53 eller Jane Tuominen på telefon: 070 240 74 97 eller till e-post: info@pedagogdirekt.se
 2. och betalt in konferensavgiften på pg: 
5586-5455 (Apellgarden Pedagogisk Design)

Kostnad

 • Helgkonferens 1.500 kr ex moms (1.875 kr ink moms) eller
 • Dagkonferens 360 kr ex moms (450 kr ink moms)

Avgiften torde vara avdragsgill i din verksamhet. 
Meddela om du önskar faktura på beloppet.

Anmälan och betalning senast den 4 april Varmt välkommen önskar Jane Tuominen & Lotta Andersson Pedagogdirekt