På jakt efter förmågor

Kavla upp ärmarna, här är det praktiskt arbete som gäller!

Deltagarna arbetar i grupper med kollegor. Elevaktiviteter skapas inom ett specifikt centralt innehåll för att träna särskilt utvald förmåga.
Vilka möjligheter ger vi eleverna att utveckla förmågan som ska tränas och bedömas?

Det blir alltså en djupdykning i kursplanens olika delar och dess roll vid planering av undervisningen. De pedagogiska diskussionerna brukar bli intensiva i det praktiska arbetet.

Vi presenterar Strävorna, ett materiel från NCM, och visar hur dessa kan användas praktiskt vid planering och i undervisningen.

Grupperna presenterar sina aktiviteter för varandra, på så vis får alla ta del av praktiska aktiviteter att använda redan nästa dag i klassrummet.

Dessutom skickas dokumentation av aktiviteterna vidare till NCM – på så sätt kan vi bidra till att bygga ut den nationella banken av uppgifter på Strävorna!

Effekten av denna workshop brukar bli en ökad trygghet att tolka Lgr11 och skapa aktiviteter till eleverna utifrån styrdokumenten i stället för att styras enbart av läroboken.

Efter NCM:s koncept!

Målgrupp:
Pedagoger i grundskolan från och med förskoleklass till och med årskurs nio. Kombinera gärna med workshop Juvelbutiken (f-6).

Tidsåtgång: 2 timmar effektiv tid.

Kontakta oss för mer information.

Arrangeras i regi

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *