Symmetri och mönster

Symmetri hjälper oss att uppfatta skönhet, harmoni, perfektion, struktur, ordning, trivsel, estetik och rytm. Vår värld blir mindre kaotisk genom att vi klassificerar, sorterar och finner jämvikt och balans med hjälp av symmetri.

Symmetri är grunden för geometri och vi finner dessutom symmetri i räkneoperationer, multiplikationstabeller, palindromer, ambigram, musik, konst, i vardagen och i naturen.

Under denna workshop får vi möta aspekter av symmetri i allt från styrdokumenten till definitioner, konstruktioner, didaktik och praktiska lektionsmoment.

Fascinerande och vacker matematik att njuta av. Vi dyker ner i grunden för geometri genom bilder, symboler, tal och ljud.

Målgrupp: Pedagoger från och med förskoleklass till och med årskurs nio.

Tidsåtgång: 2 timmar effektiv tid.

Kontakta oss för mer information.

 Arrangeras i regi