141118 Andreia Balan

 Formativ bedömning – det kraftfulla verktyget

Andreia Balan Dokumentation: Presentation 18 november 2014 Skrift Forskning i korthet av Andreia Balan och Anders Jönsson. Forskningen har visat att bedömning för lärande är ett av de mest kraftfulla verktygen som kan förbättra elevernas prestationer. Bedömning med det uttalade målet att stödja elevers lärande – bedömning för lärande – har beskrivits genom fem strategier. Dessa strategier omfattar hela lärandeprocessen från planering och genomförande till utvärdering. Diskussionen handlar inte längre om vilken metod pedagoger ska välja, utan uppmärksamheten riktas istället mot olika strategier. Forskningsseminariet tar upp grundtankarna bakom varje strategi samt de tekniker och dess effekter som kan användas inom varje strategi. Konkreta exempel presenteras på hur en undervisning som genomsyras av bedömning för lärande kan se ut. Läs mer om seminariet och Andreia Balan här: Forskningshösten Andreia Balan Välkommen den 18 november 2014, 15:00-17:00 på Campus Roslagen i Norrtälje. Pedagoger anställda av Norrtälje kommun deltar gratis, men en anmälan krävs och en ”no show”-avgift uttages om 400 kr för dig som är anmäld men ej närvarar. Övriga deltagare debiterades en kostnad om 400 kr (+moms).

För mer information: kontakta Charlotta Andersson eller Jane Tuominen

Arrangeras i regi