Vallonskolan 2020-2022

Tillfälle 1, 10 augusti 2020

Diamantdiagnoser – Aritmetik

Presentationen finner du här.

Elevlösningar – hur kan elever tänkt?

Här finner du filmen om Diamantdiagnoser

Tillfälle 2, 25 september 2020

Aktiviteter:

Magiskt tal 1

Magiskt tal 2

Talmoln

Presentationen finner du här.

Tillfälle 3, 6 oktober 2020

Presentationen finner du här.

Tillfälle 4, 17 november 2020

Presentationen finner du här

Hexagonpapper mindre storlek

Hexagonpapper större storlek

Tillfälle 1, 11 januari 2021

Presentationen finner du här.

Tillfälle 2, 2 februari 2021

Presentationen finner du här.

Tillfälle 3, 9 mars 2021

Presentationen finner du här.

Tillfälle 4, 15 juni 2021

Presentationen finner du här.

Arbetsblad

Tillfälle 1, 2 september 2021

Presentationen finner du här.

Likhetstecknets innebörd

Tillfälle 2, 24 september 2021

Presentationen finner du här.

Agenternas hemliga tal

Algebrakapplöpning

Algebrakapplöpning – komplettering

Bottental

Ekvationsleken

Hur många i varje ask?

Länk till Strävorna, NCM.

Tillfälle 3, 1 november 2021

Du finner presentationen här.

Centimeterrutat papper (blått)

Centimeterrutat papper (grått)

Tal i decimalform – aktiviteter

Tillfälle 4, 9 december 2021

Presentationen finner du här.

Diagnos, tal i decimalform

Resultatmall, tal i decimalform

Tillfälle 1, 10 januari 2022

Presentationen finner du här.

RB5

Verktyg för bråk – tredjedelar

Verktyg för bråk – femtedelar

Resultatblankett, tal i bråkform

Resultatblankett, tal i decimalform

Tillfälle 2, 3 mars 2022

Du finner presentationen här.

Kommentarmateriel Lgr22

McIntosch

Petersson

Bråkplank

Tillfälle 3, 12 maj 2022

Du finner presentationen här.

Tre bråk på rad.

Clarke, Roche & Mitchell (2010)

Tillfälle 1, 10 augusti 2022

Du finner presentationen här.

Rikt problem – glassar

Rikt problem – smörgåsar

Undervisning genom problemlösning

Tillfälle 2, 29 september 2022

Du finner presentationen här.

My Favorite No

Tillfälle 3, 1 november 2022

Du finner presentationen här.

Aritmetiska talföljder

Nästa tal i en aritmetisk talföljd

Tillfälle 4, 8 december 2022

Här finner du presentationen.