Vallonskolan 2020

Tillfälle 1, 10 augusti 2020

Diamantdiagnoser – Aritmetik

Presentationen finner du här.

Elevlösningar – hur kan elever tänkt?

Här finner du filmen om Diamantdiagnoser

Tillfälle 2, 25 september 2020

Aktiviteter:

Magiskt tal 1

Magiskt tal 2

Talmoln

Presentationen finner du här.

Tillfälle 3, 6 oktober 2020

Presentationen finner du här.