Vallonskolan 2020-2022

Tillfälle 1, 10 augusti 2020

Diamantdiagnoser – Aritmetik

Presentationen finner du här.

Elevlösningar – hur kan elever tänkt?

Här finner du filmen om Diamantdiagnoser

Tillfälle 2, 25 september 2020

Aktiviteter:

Magiskt tal 1

Magiskt tal 2

Talmoln

Presentationen finner du här.

Tillfälle 3, 6 oktober 2020

Presentationen finner du här.

Tillfälle 4, 17 november 2020

Presentationen finner du här

Hexagonpapper mindre storlek

Hexagonpapper större storlek

Tillfälle 1, 11 januari 2021

Presentationen finner du här.