Learning Study

Vi som erbjuder handledning i Learning Study är utbildade på avancerad nivå i Learning Study på Stockholms universitet. Efter utbildningen har vi handlett ett flertal Learning Studies.

Du som väljer handledning av oss i Pedagogdirekt erbjuds att arbeta efter en tydlig och strukturerad modell som vi utvecklat under våra år som handledare. Under 12-15 träffar arbetar du effektivt, totalt 25-30 timmar, tillsammans med dina kollegor och oss som handledare. Vi använder oss av lärandeteorin variationsteorin. Du möter två handledare i varje Learning Study, ett upplägg som fått positiv respons från både pedagogerna och från våra superhandledare.

För att fortsätta utveckla vårt kunnande i handledning och om variationsteorin fortbildar vi oss kontinuerligt och knyter kontakter med andra handledare i Learning Study. Dokumentationen från genomförda studier vidarebefordras till Göteborgs universitet för att vara ett stöd för andra pedagoger i Sverige.

Ett axplock av lärandeobjekt och kritiska aspekter från de studier vi handlett:

  • När tar en mening slut? åk 1 Upptäckte att missuppfattningar skapas då pedagoger skriver meningar på tavlan och alltid börjar nya meningar under varandra istället för att fortsätta efter föregående mening.
  • Två av subtraktionens aspekter, åk 1 Är det lämpligt med plockmateriel då skillnad ska synliggöras? Kan man ställa frågan: hur många tal är det mellan 51 och 49?
  • Likhetstecknets användning och innebörd, åk 1 Att ändra frågan: vad är svaret på uppgiften? till: vad är lösningen på uppgiften? tydliggjorde likhetstecknets innebörd.
  • Det försvunna multiplikationstecknet, åk 7 Är koefficienten en konstant eller en variabel?
  • Multiplikation, vad är det? åk 2 Är det skillnad på 3 x 4 och 4 x 3? Varför? Varför inte?

Här är några citat från pedagoger vi har handlett: ”Äntligen har vi pedagogiska samtal! Det som vi vill ha, men aldrig har…” ”Åh, vad jag har lärt mig mycket! Det här har jag nytta av i all undervisning!” ”Det bästa jag varit med om som lärare! Den ämnesdidaktiska kunskapen har ökat!” ”Alla föreläsningar tillsammans jag varit på tidigare går inte upp mot vad jag lärt mig under Learning study-projektet!” ”Äntligen får vi borra…” ”Är tiden redan slut?! Det här är det roligaste jag gjort på länge!”

Välkommen att höra av dig till

Jane Tuominen jane.t@live.se 070 240 74 97

Helena Eriksson helena.eriksson89@gmail.com 070 253 88 62

Lotta Andersson charlotta@apellgarden.com 070 406 92 53

Detta inlägg är publicerat under Uncategorized och märkt av Jane Tuominen. Bokmärk permalänken.

Om Jane Tuominen

Jag är utbildad lågstadielärare sedan 1983 och har undervisat fram till hösten 2010. Jag har fortbildat mig under åren och bland annat för åk 1-7 i matematik och läs- och skrivutveckling för åk 1-3. Sedan hösten 2010 arbetar jag som matematikutvecklare på heltid och har under dessa år lärt mig så mycket! Matematik är ett ämne som fascinerar och utmanar! Inte helt enkelt att undervisa i, men jag menar att tillsammans med kollegor där man funderar över vad våra elever ska kunna och vad som kan vara kritiska aspekter i elevers lärande - har man så mycket att lära och utveckla! Jag brinner för matematik och skolutveckling! Som matematikutvecklare coachar jag pedagoger och handleder Learning study-projekt. Våren 2011 gick jag en utbildning i Learning study på Stockholms universitet. Har du något att dela med dig av eller undrar du över något? Tveka inte att höra av dig!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *