Hem

Välkommen till PedagogDirekt – en plattform för lärare och skolledare

Söker ni handledare för lärare som önskar djupdyka i ämnesdidaktiska och kollaborativa utvecklingsarbeten?

Tillsammans med lärare undersöker och prövar vi ett ämnesdidaktiskt innehåll i iterativa processer.

Planerar ni för kompetensutveckling avseende bedömning för lärande och ett formativt förhållningssätt?

Vi har flerårig erfarenhet av att leda kompetensutveckling för ett formativt förhållningssätt.

Oavsett om en hel skolas kollegium eller ett enskild arbetslag önskar genomföra undervisnings- eller kompetensutvecklande insatser har vi erfarenhet av och kompetens för att leda utvecklingsarbeten.

Vi kan också erbjuda oss som bollplank för skolledare och pedagogiska ledningsgrupper.

Välkommen att höra av dig/er till oss. Vänligen se våra kontaktuppgifter under fliken Om oss och Kontakt.