Kontakt

PedagogDirekt

Charlotta Andersson
+46 70 406 92 53, Pedagogdirekt charlotta.andersson@pedagogdirekt.se 
https://twitter.com/Tranvikl8
Tranviksvägen 128
184 97 Ljusterö
Jane Tuominen
+46 70 240 74 97, Pedagogdirekt jane.tuominen@pedagogdirekt.se
https://twitter.com/jane_tuominen
Magistervägen 28
763 35 Hallstavik

Charlotta och Jane talar på WALS, den internationella konferensen för Lesson och Learning Study hösten 2013. 2017 presenterade vi vår forskning på WALS vid Nagoya University och 2019 i Amsterdam.
Lotta talar på WALS
Jane talar på WALS