140415 Lisa Björklund Boistrup

Bild Lisa Björklund Boistrup
Seminariet genomfördes och spelades in 15 april 2014 i Norrtälje:

Del 1(2):

Del 2(2):

Dokumentation från eftermiddagen: Björklund Boistrup Norrtälje 15 april

All form av bedömning handlar om återkoppling – och det påverkar eleverna. Hur medveten är du som pedagog hur bedömning påverkar eleverna och deras möjlighet att engagera sig och aktivt ta del i sitt eget lärande? Under seminariet lyfte Lisa exempel allt ifrån ”bedömning i flykten”, främst när pedagogen möter barn/elever/studenter i undervisningssituationen.

Vilken typ av bedömning sker hos dig? Erbjuds eleven att vara en aktiv medspelare i lärandet? Vad fokuseras i bedömningarna? Kände du igen dig i någon av de bedömningsdiskurser Lisa funnit i sin forskning? Och hur många sekunder väntar du innan eleven får svara på en fråga du ställt??

Läs mer om seminariet och Lisa Björklund Boistrup här: Forskningsvåren Lisa Björklund Boistrup NY

Det var en spännande eftermiddag med bedömning och aktuell forskning i fokus den 15 april, 15:00-17:00 på Campus Roslagen i Norrtälje!