Våra mindre omfattande tjänster

Behöver din skola eller kommun en kortare insats? Kanske en inspirerande föreläsning, seminarium eller workshops för att fokusera på matematik eller specialpedagogik? Även här är vi ett kvalificerat alternativ.

Vi har genomfört många kompetensutvecklingsinsatser för personal i förskola och skola – fokus har varit barns och elevers matematikutveckling, matematikdidaktik, specialpedagogik och formativ undervisning/bedömning. För oss är det viktigt att ett seminarium, en föreläsning eller en workshop inte endast blir ett tomtebloss – fantastiskt för stunden, men med kortvariga effekter. Därför sätts alltid innehållet i relation till barnens och elevernas lärande, didaktisk, aktiviteters utvecklingsmöjligheter samt styrdokumenten. Upplägget har givit effekter och resultat och varit mycket uppskattat av medverkande lärare.

OAVSETT TEMA ÄR EN WORKSHOP UPPBYGGD AV FLERA BYGGSTENAR:

  • Forskning, didaktiska teorier, kritiska aspekter.
  • Praktiskt ”hands on” för deltagaren. Läraren får konkreta aktiviteter att ta med till undervisningen redan nästa dag.
  • Kopplingen till styrdokumenten: Den röda tråden mellan förskolan och inom grundskolans alla årskurser synliggörs.
  • Varierat arbetssätt och alternativ metodik.
TEMAN:

Saknar du något tema? Kontakta oss för eget önskat innehåll!