140318 Andersson & Tuominen

Bild Lotta 123    Jane

Seminariet genomfört.
Dokumentation, Norrtälje 140318, åhörarkopior
Dokumentation, Uppsala, 140310, åhörarkopior
Ett seminarium tillsammans med skolutvecklarna Charlotta Andersson och Jane Tuominen. Med en stadig utgångspunkt i forskningen djupdök vi i de negativa talens underbara värld. Särskilt fokuserades subtraktion.

Kan vi pedagoger, i alla välvilja, stjälpa i stället för att hjälpa? Hur generaliserbara är de strategier elever lär sig vid beräkningar med negativa tal? Hur hållbara är de metaforer vi använder oss av som förklaringsmodeller?
”Minus tre minus minus tre, vá é dé?” Hur ska vi uttrycka oss!? Vilken roll spelar de begreppen vi använder oss av i undervisningen?
Vilka lärdomar kan vi utnyttja i ett matematikhistoriskt perspektiv?

En utmanande eftermiddag med negativa tal i fokus! Du fick pröva och ompröva dina tankar om beräkningar, metaforer och begrepp med negativa tal. Vi delade erfarenheter med varandra.

Läs mer om seminariet här: Forskningsvåren Andersson Tuominen NY

För mer information: kontakta Charlotta Andersson eller Jane Tuominen

Arrangeras i regi