Våra mindre omfattande insatser

Behöver din skola eller kommun en kortare insats? Kanske en inspirerande föreläsning eller workshops för att fokusera på matematik eller specialpedagogik? Även här kan vi vara ett kvalificerat alternativ. Vi har genomfört många workshop i skolor och kommuner med fokus på matematik. För oss är det viktigt att ett seminarium, en föreläsning eller en workshop inte endast blir ett tomtebloss – fantastiskt för stunden, men med kortvariga effekter. Därför sätts alltid det matematiska innehållet i relation till elevernas lärande, de didaktiska tankarna, aktivitetens utvecklingsmöjlighet samt styrdokumenten. Vi erbjuder ..för både föräldrar, personal i skolor eller varför inte för politiker!

Utarbetade, prövade och uppskattade workshops med matematik i fokus. Möjliga att beställa för att genomföras på Er skola för att ge hela personalgruppen gemensam referensram. Boka en enskild Workshop eller en serie som sträcker sig över läsåret. Kontakta oss med frågor kring innehåll och upplägg.

OAVSETT TEMA ÄR EN WORKSHOP UPPBYGGD AV FLERA BYGGSTENAR:

  • Praktiskt ”hands on” för dig som deltar. Du får konkreta övnigar att ta med dig till undervisningen redan nästa dag.
  • Vackra, magiska och fascinerande upplevelser. Visst är väl matematiken fantastisk…
  • Kopplingen till Lgr11: Den röda tråden mellan grundskolans alla årskurser. Om du undervisar i yngre åldrar för att veta vad som händer i undervisningen i senare årskurser, om du undervisar i de senare för att veta vad eleverna mött tidigare.
  • Forskning, didaktiska teorier, litteraturtips, kritiska aspekter.
  • Varierat arbetssätt.

TEMAN:

Saknar du något tema? Kontakta oss för eget önskat innehåll!

Detta inlägg är publicerat under Uncategorized och märkt av Jane Tuominen. Bokmärk permalänken.

Om Jane Tuominen

Jag är utbildad lågstadielärare sedan 1983 och har undervisat fram till hösten 2010. Jag har fortbildat mig under åren och bland annat för åk 1-7 i matematik och läs- och skrivutveckling för åk 1-3. Sedan hösten 2010 arbetar jag som matematikutvecklare på heltid och har under dessa år lärt mig så mycket! Matematik är ett ämne som fascinerar och utmanar! Inte helt enkelt att undervisa i, men jag menar att tillsammans med kollegor där man funderar över vad våra elever ska kunna och vad som kan vara kritiska aspekter i elevers lärande - har man så mycket att lära och utveckla! Jag brinner för matematik och skolutveckling! Som matematikutvecklare coachar jag pedagoger och handleder Learning study-projekt. Våren 2011 gick jag en utbildning i Learning study på Stockholms universitet. Har du något att dela med dig av eller undrar du över något? Tveka inte att höra av dig!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *