PDV 2015-2016

PDV tillfälle 1 150413
Presentation: PDV tillfälle 1 13 april 2015

PDV tillfälle 2 150518
Presentation: PDV tillfälle 2 18 maj 2015
Film med Dylan Wiliam ca 30 minuter: Film med Dylan Wiliam

PDV tillfälle 3 150811
Presentation: PDV tillfälle 3 150811
Frågebatteri: Exempel på frågor som genererar tänkande
Dokumentationsmall: Dokumentationsmall reviderad 151202

PDV tillfälle 4 150914
Presentation: PDV tillfälle 4 150914 150908 PDF
Mångfacetterad feedback: Mångfacetterad feedback
Bok, kapitel 1 ur boken Mindset (Carol Dweck): Dweck kapitel 1
Film 1 Carol Dweck: The effect of Prise on Mindsets (3:25)
Film 2 Carol Dweck: A study on Praise and Mindsets  (4:51)

PDV tillfälle 5 151007
Presentation: PDV tillfälle 5 151007 pdf

PDV tillfälle 6 151116
Presentation: PDV tillfälle 6 1510116

PDV tillfälle 7 151207
PDV tillfälle 7 151207
Sammanfattning feedback
Exempel på lärlogg
Mall för planering Wiliam & Leahy 2015
Dokumentationsmall reviderad 151202

PDV tillfälle 8 160125
PDV tillfälle 8 160125
Verktyg för självvärdering och analys av undervisningen

PDV tillfälle 9 160224
Föreläsning med Ann S. Pihlgren samt reflektionsfrågor (se pdf, tillfälle 8)

PDV tillfälle 10 160321
PDV tillfälle 10 Självbedömning 160321

PDV tillfälle 11 160425
Sambedömning våren 16

PDV tillfälle 12 160523
Bedömningsseminarier PDV 23 maj