Aktiviteter

Våra workshops är alltid ”hands-on” och lärare kan redan dagen därpå presentera en meningsfull aktivitet tillsammans med sina elever. Men: för oss handlar det inte endast om att göra, det måste finnas en didaktisk tanke med aktiviteten: Vilket lärande kan aktiviteten möjliggöra? Vad kan krångla till det för eleverna? På vilka sätt kan aktiviteten utvecklas eller anpassas?
Dessa och andra frågeställningar diskuteras tillsammans under workshopen för att läraren ska utveckla ett didaktiskt kunnande inför fortsatt arbete tillsammans med eleverna.

Följande är ett axplock av aktiviteter vi arbetat med tillsammans med lärare:

Taluppfattning:

Addition:

Subtraktion: