Föräldrar

Du är ditt barns viktigaste resurs!

Arrangera en träff för föräldrar på ditt barns skola i form av en kombinerad workshop/föreläsning! Konkreta exempel på vad som gäller i dagens skola och hur du som förälder kan stötta ditt barn i skolarbetet. Exempel som lyfts belyses genom matematikämnets glasögon – det skolämne vi hör mest om i dagens media.

Du som förälder är en mycket viktig del av ditt barns framgång i skolan, vilket också bekräftas av forskningen. Med praktiska verktyg, de rätta frågorna och relevanta krav bidrar du till utvecklingen av dagens skola!

Information, inspiration och erfarenheter byts mellan oss alla. Det är mycket som du förälder kan göra hemifrån för att stötta ditt barn. Som ett komplement finns motsvarande workshop för pedagogerna på era barns skola. Hur kan skolan samarbeta med och dra nytta av den viktiga resurs ni föräldrar utgör? Tipsa er skola om denna workshop!

Vi som håller i workshopen arbetar idag på förvaltningsnivå, med erfarenhet från både tidigare och senare årskurser. Vi är väl förtrogna med styrdokument, praktisk klassrumsarbete och forskning.

Kontakta oss för mer information.