140520 Håkan Fleischer

hakan5_ PDSeminariet genomfördes den 20 maj 2014.

Här finner du dokumentation från seminariet samt en länk till avhandlingen.

Hur påverkas lärandet när eleverna får var sin dator och tillgång till internet? Behöver skolan utveckla ett nytt sätt att betrakta kunskap? Håkan kallar det för stretchad kunskap. Det kännetecknas av ett hänsynstagande till att datorn och internet både är ett verktyg att använda för kunskapsbildning, men också en värld att leva i. Skolan måste förstå och acceptera de förändrade spelregler som blir den naturliga följden och aktivt välja en strategi vid införandet av elevdatorer.

Håkans forskning visar att om alla får varsin dator och man förlitar sig på elevernas förmåga att hantera den är man farligt ute. En ”business-as-usual”-pedagogik kan i värsta fall göra kvaliteten på kunskaperna sämre, inte bättre.

Håkan lyfte resultat från både egen och andras forskning. Det här är ett område där forskningen inte är entydig!

Läs mer om seminariet och Håkan Fleischer här: Forskningsvåren Håkan Fleischer NY

För mer information: kontakta Charlotta Andersson eller Jane Tuominen

Arrangeras i regi