140218 Mona Holmqvist Olander

image18 februari 2014 genomfördes föreläsningen Learning Study som modell för utvecklat lärande i förskola och skola.

”Så konkret beskrivet av variationsteorin!”
”Den som inte förstår vad Learning Study är, gör och ger efter det här…”

Dokumentation från föreläsningen finner du här: Dokumentation Mona 140218

Bild Mona Holmqvist

Trots tågförseningar från Göteborg bjöds vi på en intressant eftermiddag med lärandet i fokus! Lärande är ett område som alla människor berörs av och utvecklar varje dag, oavsett var vi befinner oss, men hur går lärandet till? Det är en av skolans mest centrala frågor.

Mona berättade om en modell där lärandet är avsiktligt och planerat – och det från och med de små barnen till och med vuxna i lärandeprocesser. Hur kan undervisningen göra det möjligt för den lärande att se samband och upptäcka nya saker i omvärlden? Hur kan pedagoger arbeta systematiskt och med noggranna observationer av barns, elevers eller studenters förmågor och utvecklingsbehov? Hur kan dessa resultat sedan ligga till grund för skapandet av aktiviteter i syfte att utveckla lärandet i riktning mot styrdokumentens mål? Vad är avgörande för lärandet?

Läs mer om seminariet och Mona Holmqvist Olander här: Forskningsvåren Mona NY

Föreläsningen genomfördes den 18 februari, 15:00-17:00 på Campus Roslagen i Norrtälje!
Pedagoger anställda av Norrtälje kommun deltog gratis. Övriga deltagare debiterades en kostnad om 300 kr (+moms).

För mer information: kontakta Charlotta Andersson eller Jane Tuominen

Arrangeras i regi