Ingång skola – start

Handledning, fortbildning och inspiration för personal i skolor

Vi som är anslutna till Pedagogdirekt har tillsammans en bred erfarenhet och kunskap inom olika områden inom skolans värld.

Läs vidare om handledning inom skolutveckling, workshops med ämnet i fokus eller inspirerande föreläsningar om förhållningssätt, inlärning och specialpedagogik.