150120 Petri Partanen

Den 28 maj var Petri Partanen i Norrtälje och träffade nyckelpersoner (bland andra rektorer, förstelärare, pedagogiska ledningsgrupper, skolutvecklare, verksamhetschefer) för att prata om tillgängligt lärande för alla elever.

Efter detta seminarium uppkom önskemål att samtliga lärare i kommunen skulle få ta del av vad Petri har att dela i ämnesinnehållet. Därför kommer nu Petri ännu en gång till Norrtälje!

Den 20 januari klockan 14:00 – 17:00 kommer Petri till Roslagsskolans aula för att prata om ett tillgängligt lärande för alla elever samt lärandemiljöer.

Seminariet är endast öppet för lärare och pedagoger i Norrtäljes kommunala skolor, varför en öppen anmälan ej erbjuds.

Platserna i Roslagsskolans aula är begränsade och därför ska anmälan angående hur många lärare respektive skolledare vill anmäla till denna eftermiddag ske senast 28 november till jane.tuominen@norrtalje.se.

 

För att citera Petri i en mejlkonversation inför den 28 maj:
Gott elevhälsoarbete och inkluderande tillgänglighetsarbete är också relaterat till en god elevhälsoorganisation…”

 

Här finner du lite mer information om Petri Partanen och Skolutvecklarna

 

För mer information: kontakta Charlotta Andersson eller Jane Tuominen

Arrangeras i regi