Positivt om negativa tal

Positivt om negativa tal

Med en stadig utgångspunkt i forskningen djupdyker vi i de negativa talens underbara värld. Särskilt fokuseras på subtraktion.

Kan vi pedagoger, i alla välvilja, stjälpa i stället för att hjälpa?
Hur generaliserbara är de strategier eleverna lär sig för beräkningar med negativa tal?
Hur hållbara är de metaforer vi använder oss av som förklaringsmodeller?

”Minus tre minus minus tre, va´ e´ de´ ?”
Hur ska vi uttrycka oss?! Vilken roll spelar begreppen vi använder oss av i undervisningen?

Vilka lärdomar kan vi utnyttja från ett matematikhistoriskt perspektiv?

Välkommen till en utmanande stund med negativa tal i fokus. Vi hoppas att du kommer att få pröva och ompröva dina tankar om beräkningar, metaforer och begrepp med negativa tal. Vi delar erfarenheter med varandra.

Målgrupp: pedagoger från och med förskoleklass till och med årskurs nio.

Tidsåtgång: 2 timmar effektiv tid.

Kontakta oss för mer information.

Arrangeras i regi