140916 Barbro Westlund

Läsförståelse för alla – undervisning, lärande och bedömning

Barbro Westlund 1Barbro Westlund

Forskningsseminariet fokuserade på språkutveckling och läsförståelse i ett ämnesövergripande perspektiv.
Enligt flera internationella kunskapsmätningar har svenska elevers resultat i läsförståelse sjunkit. Vad beror detta på och hur kan vi vända trenden? Detta är utgångspunkten för Barbro Westlunds färska avhandling som hon berättade om för oss i Norrtälje den 16 september. Dokumentationen har delats till dem som deltog på seminariet.

Läs mer om seminariet och Barbro Westlund här:Forskningshösten Barbro Westlund

För mer information: kontakta Charlotta Andersson eller Jane Tuominen

Arrangeras i regi