150427 Anna Karlefjärd

Styrdokumenten – hur styr de din bedömning? I föreläsningen gjorde Anna Karlefjärd det svåra begripligt, utmanade, entusiasmerade och väckte tankar kring bedömning av lärande.

Anna Karlefeldt

En föreläsning om bedömning och betyg, där kursplanernas skrivningar diskuteras utifrån formativ klassrumspraktik och gällande principer för betygssättning. Inom ramen för detta berörde föreläsningen också tankar kring progression och samstämmighet. Utgångspunkt togs i frågan: Hur kan vi arbeta med den ”röda tråden” från planering, undervisning, bedömning, återkoppling, dokumentation till betygssättning? En röd tråd som syftar både till att få eleverna att nå så långt som möjligt, men också underlättar vår lärarvardag.

27 april 2015 klockan 15:00-17:00 i Roslagsskolans aula, Bältartorpsgatan 7, Norrtälje.

Målgrupp: pedagoger och skolledare från grundskola och gymnasium

Anna Karlefjärd är gymnasielärare och innehar en tjänst på barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstad kommun där hon bland annat har särskilt ansvar för betyg- och bedömningsfrågor. Utöver detta är hon doktorand vid Karlstads universitet där hon forskar om bedömning och skolutveckling. Anna är ofta anlitad som föreläsare runt om i landet och hon deltar i flera projekt hos Skolverket gällande bedömning.

Läs mer om Anna på hennes hemsida: http://annakarlefjard.se/.

 

Seminariet är genomfört. Här finner du presentationen med Anna Karlefjärd.

Kontaktpersoner:

Charlotta Andersson, skolutvecklare
charlotta.andersson@norrtalje.se
0739 62 32 52 eller 0176 28 41 59

Jane Tuominen, skolutvecklare
jane.tuominen@norrtalje.se
0739 62 32 50 eller 0176 28 41 57

Arrangeras i regi

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *