Våra tjänster – start

Kvalificerade utvecklingsinsatser för förskolor, grundskolor och kommuner i avsikt att öka barns och elevers lärande och höjd måluppfyllelse. Vi arbetar långsiktigt med utveckling av undervisning genom lärares kompetensutveckling utifrån era behov och alltid baserat på forskning och beprövad erfarenhet.

Läs mer om våra långsiktiga satsningar här.

Läs mer om våra mindre omfattande tjänster här.

Är du intresserad av att veta mer? Tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.

Charlotta Andersson & Jane Tuominen, PedagogDirekt