Om oss

PedagogDirekt startades 2010 och här nedan finner du en kort presentation av oss.

Bild Lotta 123Charlotta Andersson, en av initiativtagarna till Pedagogdirekt.
Som doktorand inom Forskarskolan Learning Study med tillhörighet vid Stockholms universitet (MND) har jag förmånen att djupdyka i frågor som rör lärande i matematik och kollaborativt lärande. Sedan 2010 har mina arbetsuppgifter inneburit utvecklingsarbete, handledning och kompetensutveckling för lärare på kommunnivå, för enskilda skolor och på universitet. Från 2018 arbetar jag deltid som adjungerande lärare på Stockholms universitet vid lärarutbildningen. Jag arbetar även som adjungerande adjunkt vid uppdragsutbildningen vid Uppsala universitet.

Tillsammans med kollegan Jane Tuominen handleder vi lärargrupper i Learning Study och bedömning för lärande och utvecklad undervisning. Vi är gärna ert bollplank vid planering av kollegiets kompetensutveckling – kombinationen av ämnesdidaktisk arbete och formativ undervisning kollegor tillsammans, kan vara nästa fördjupning

Jag har en kandidatexamen som ämneslärare och är behörig att undervisa och bedöma elever i årskurs 3-9 i matematik, biologi, kemi, fysik och teknik, samt ett antal kurser på gymnasiet. Utöver det har jag kompletterat ett flertal kurser på forskar- och avancerad nivå exempelvis inom matematikdidaktik och bedömning samt en magisterexamen inom specialpedagogik med fokus matematik. Tidigare har jag arbetat som skolutvecklare, matematikutvecklare, lärare, specialpedagog, medverkat inom skapandet av de Nationella proven i NO samt som skolobservatör i Våga Visa. Jag har också författat och givit ut läromedel.

Kontakt: 070 406 92 53
e-post: charlotta.andersson@pedagogdirekt.se

 Jane Tuominen, en av initiativtagarna till Pedagogdirekt. Som doktorand inom Forskarskolan learning study med tillhörighet vid Stockholms universitet (MND) har jag förmånen att djupdyka i frågor avseende matematikdidaktik och kollaborativt lärande. Från och med hösten 2018 arbetar jag  deltid som lärare på lärarutbildningar vid Stockholms universitet samt som adjungerande adjunkt på lärarutbildningar vid Uppsala universitet. Sedan den 1 januari 2021 arbetar jag på deltid som matematikutvecklare i Östhammars kommun.

Jag är legitimerad lågstadielärare, även med behörighet i bild och svenska till och med årskurs 6 och har undervisat under 27 år. Under min tid som lågstadielärare vidareutbildade jag mig i matematik för årskurserna 1-7, i läs- och skrivutveckling för årskurserna 1-3, för handledning av lärarstudenter samt avseende kompetensutveckling för lärare. Senare har jag även utbildat mig inom learning study och bedömning på avancerad nivå. Mina stora intresseområden är matematikdidaktik, formativt förhållningssätt och undervisningsutveckling.

Under 2010 – 2018 arbetade jag som matematikutvecklare och skolutvecklare med arbetsuppgifter relaterade till utvecklingsarbeten och handledning för lärare främst på kommunnivå, men även tillsammans med enskilda skolor i Norrtälje kommun. Under 2018-2020 arbetade jag som utvecklare av undervisning, främst tillsammans med lärare och skolledare i grundskolor, i Norrtälje kommun.

Tillsammans med kollegan Charlotta Andersson handleder jag lärargrupper på skolor i hela Sverige i ämnesdidaktiska och kollaborativa utvecklingsarbeten. Det kan även vara utvecklingsarbeten i förhållande till formativt förhållningssätt i avsikt att utveckla undervisningen och möjliggöra lärande för alla elever. Tillsammans med såväl skolledning och lärare som förvaltningsledning är vi gärna ert bollplank vid planering av kollegiums utvecklingsarbeten. Att tillsammans med kollegor djupdyka i ämnesdidaktiska områden, kombinerat med ett formativt förhållningssätt, kan vara ett kraftfull kollaborativt arbete. Varför inte djupdyka i ämnesdidaktiska frågeställningar utifrån utvecklingsmodellen learning study? Undervisning gör skillnad!

Har du någonting att dela med dig av eller undrar du över någonting – tveka inte att höra av dig!
Kontakt: 070 240 74 97,  e-post: jane.tuominen@pedagogdirekt.se