Om oss

Pedagogdirekt startades 2010 och här nedan finner du en kort presentation av oss.

Bild Lotta 123Charlotta Andersson, en av initiativtagarna till Pedagogdirekt. I mitt uppdrag som skolutvecklare arbetar jag heltid med utvecklingsarbete, kompetensutveckling och handledning för yrkesarbetande. Jag har kandidatexamen som pedagog och är behörig att undervisa och bedöma elever i årskurs 3-9 i matematik, biologi, kemi, fysik och teknik, samt ett antal kurser på gymnasiet. Utöver det har jag kompletterat ett flertalkurser på avancerad nivå exempelvis inom bedömning samt en magisterexamen inom specialpedagogik med fokus matematik. Idag är jag doktorand inom Forskarskolan i Learning Study, Stockholms Universitet – ett utmanande uppdrag!
Inom mitt uppdrag ingår handledning av lärare i Learning Studies och i andra undervisningsrelaterade uppdrag. Dessutom arrangerar jag, tillsammans med kollega, forskningsseminarier med inbjuda forskare samt workshops och seminarier/seminarieserier i bl.a. matematik, formativ bedömning och ämnesdidaktisk fördjupning – jag tror på utveckling drivet av professionen. Tidigare har jag arbetat som lärare, specialpedagog, matematikutvecklare, medverkat inom skapandet av de Nationella proven i NO samt som skolobservatör i Våga Visa. Jag har också författat och givit ut läromedel. De tjänster jag kan erbjuda sker i samarbete med Norrtälje kommun.

Kontakt: 070 406 92 53 e-post: charlotta@apellgarden.com charlotta.andersson@norrtalje.se

 Jane Tuominen, initiativtagare till Pedagogdirekt.
Tillsammans med min kollega Charlotta Andersson handleder jag lärare i Learning Studies.  Då vi själva föreläser, håller i seminarier är innehållet vad Learning Study är, gör och ger samt bedömning för lärande och undervisning. Jag är även doktorand inom Forskarskolan i Learning Study vid Stockholms universitet. Mitt intresseområde i Forskarskolan fokuserar matematikdidaktik.

Jag har en bakgrund som lågstadielärare, matematikutvecklare och skolutvecklare. Jag är legitimerad lågstadielärare och har även behörighet i bild och svenska t.o.m. årskurs 6. Jag har vidareutbildat mig i matematik för åk 1-7, läs- och skrivutveckling för åk 1-3, handledning av lärarstudenter, att kompetensutveckla lärare samt inom Learning Study och bedömning på avancerad nivå. Mina stora intresseområden är matematikdidaktik, bedömning för lärande och undervisning samt skolutveckling! Har du något att dela med dig av eller undrar du över något – tveka inte att höra av dig!
Kontakt: 070 240 74 97,  e-post: jane.t@live.se