Om oss

Pedagogdirekt startades 2010 och här nedan finner du en kort presentation av oss.

Bild Lotta 123Charlotta Andersson, en av initiativtagarna till Pedagogdirekt.
Som doktorand inom Forskarskolan Learning Study med tillhörighet vid Stockholms universitet har jag förmånen att under 50% av min arbetstid, djupdyka i frågor som rör lärande i matematik och kollaborativt lärande. Förutom detta utmanande uppdrag arbetar jag som skolutvecklare med utvecklingsarbete, kompetensutveckling och handledning för yrkesarbetande lärare.

Tillsammans med kollegan Jane Tuominen handleder vi lärargrupper i Learning Study och bedömning för lärande och utvecklad undervisning. Vi är gärna ert bollplank vid planering av kollegiets kompetensutveckling – kombinationen av ämnesdidaktisk arbete och formativ undervisning tillsammans med kollegor, kan vara en stark kombination.

Jag har en kandidatexamen som ämneslärare och är behörig att undervisa och bedöma elever i årskurs 3-9 i matematik, biologi, kemi, fysik och teknik, samt ett antal kurser på gymnasiet. Utöver det har jag kompletterat ett flertal kurser på avancerad nivå exempelvis inom bedömning samt en magisterexamen inom specialpedagogik med fokus matematik. Tidigare har jag arbetat som lärare, specialpedagog, matematikutvecklare, medverkat inom skapandet av de Nationella proven i NO samt som skolobservatör i Våga Visa. Jag har också författat och givit ut läromedel.

Kontakt: 070 406 92 53
e-post: charlotta@apellgarden.com 

 Jane Tuominen, en av initiativtagarna till Pedagogdirekt. Som doktorand inom Forskarskolan Learning Study med tillhörighet vid Stockholms universitet har jag förmånen att under 50% av min arbetstid, djupdyka i frågor avseende matematikdidaktik och kollaborativt lärande. Förutom detta givande och utmanande uppdrag arbetar jag som skolutvecklare med utvecklingsarbete, kompetensutveckling och handledning för yrkesarbetande lärare.

Tillsammans med kollegan Charlotta Andersson handleder jag lärare i Learning Studies samt bedömning för lärande och bedömning för utvecklad undervisning. Tillsammans med såväl skolledning och lärare som förvaltningsledning är vi gärna ert bollplank vid planering av kollegiums kompetensutveckling. Kombinationen av ämnesdidaktiskt arbete och formativ undervisning, tillsammans med kollegor, kan vara en kraftfull kombination.

Jag har en bakgrund som lågstadielärare, matematikutvecklare och skolutvecklare på förvaltningsnivå. Jag är legitimerad lågstadielärare med behörighet i bild och svenska till och med årskurs 6. Jag har vidareutbildat mig i matematik för årskurserna 1-7, läs- och skrivutveckling för årskurserna 1-3, handledning av lärarstudenter, kompetensutveckling för lärare. Jag har utbildat mig inom Learning Study och bedömning på avancerad nivå. Mina stora intresseområden är matematikdidaktik, bedömning för lärande och bedömning av undervisning samt skolutveckling. Har du något att dela med dig av eller undrar du över något – tveka inte att höra av dig!
Kontakt: 070 240 74 97,  e-post: jane.t@live.se