Juvelbutiken (Diamantdiagnoser)

Hur erövrar eleverna de kunskaper och förmågor som diagnoserna i Diamant kartlägger?

Konkreta tips på hur enkelt och praktiskt materiel kan användas i undervisningen. Med fokus på aritmetik prövar deltagarna aktiviteter med olika syften.

Workshopen inleds med ett teoripass då vi bl.a. berör

  • Syftet med Diamantdiagnoserna och hur de praktiskt kan användas. Räcker det inte med de Nationella proven? Varför har eleven så kort tid på sig?
  • Hur vet vi att aktiviteten leder till konkretisering av det matematiska innehållet eller en meningsfull färdighetsträning? Vad krävs av en aktivitet för att den inte bara ska bli en rolig ”happening”?
  • Vikten av att koppla ihop konkret matematik med abstrakt? Hur lyfta matematiklaborationen till en teoretisk nivå? Hur kommer det sig att det eleverna kan i förskoleklassen sedan inte visas i årskurs 1?

Under det praktiska passet kommer deltagarna sedan att få pröva på olika aktiviteter kopplade till Skolverkets diagnosmateriel Diamant. Redan nästa dag kan de prövas med eleverna!

Vi visar också på magisk och vacker matematik – vi vill gärna rubba deltagarnas cirklar, bara en aning.

Målgrupp:
Juvelbutiken kan anpassas efter aktuell pedagoggrupp, från och med förskoleklass till och med årskurs sex. Se det som en fördel att pedagoger från olika årskurser deltar i samma Juvelbutik – det ökar förståelsen för matematikundervisningen genom hela grundskolan och ger en gemensam syn.

Tidsåtgång: 2 timmar effektiv tid.
Kombinera gärna med workshop På jakt efter förmågor.

Kontakta oss för mer information.

Arrangeras i regi