140128 Ann S. Pihlgren

Den 28 januari 2014 inleddes Forskningsvåren med Ann S Pihlgren och seminariet Tänkandets Didaktik.

Ann S Pihlgren seminarie

Här: Dokumentation från seminariet 2014 01 28
Här: Avhandlingen Planning for Thinking and Cognitive Development of Students

 

Ann S PilgrenTänkandets Didaktik

Hur gör pedagogen för att undervisa och planera för tänkande och kreativitet? Hur kan barn/elever/studenter lära sig gott tänkande i undervisningssituationen och hur kan systematiskt tänkande användas för att utveckla lärandet? Kritiskt värderande och kreativt tänkande räknas till de viktigaste framtidskompetenserna och har en framskriven plats i dagens styrdokument – i samtliga ämnen för samtliga åldrar.

Hur ska ”det tänkande klassrummet” byggas upp? Vi fick ta del av åskådliggörande exempel på pedagogers planering, uppföljning, arbetsformer, dialoger och rutiner. Under seminariet lyftes begrepp som intelligens, tänkande, kreativitet och lärande ur både ett forsknings- som ett praxisnära perspektiv.

Läs mer om ”inför seminariet” och Ann S. Pihlgren

 

 

 Arrangeras i regi