Vallonskolan 2020-2022

Tillfälle 1, 10 augusti 2020

Diamantdiagnoser – Aritmetik

Presentationen finner du här.

Elevlösningar – hur kan elever tänkt?

Här finner du filmen om Diamantdiagnoser

Tillfälle 2, 25 september 2020

Aktiviteter:

Magiskt tal 1

Magiskt tal 2

Talmoln

Presentationen finner du här.

Tillfälle 3, 6 oktober 2020

Presentationen finner du här.

Tillfälle 4, 17 november 2020

Presentationen finner du här

Hexagonpapper mindre storlek

Hexagonpapper större storlek

Tillfälle 1, 11 januari 2021

Presentationen finner du här.

Tillfälle 2, 2 februari 2021

Presentationen finner du här.

Tillfälle 3, 9 mars 2021

Presentationen finner du här.

Tillfälle 4, 15 juni 2021

Presentationen finner du här.

Arbetsblad

Tillfälle 1, 2 september 2021

Presentationen finner du här.

Likhetstecknets innebörd

Tillfälle 2, 24 september 2021

Presentationen finner du här.

Agenternas hemliga tal

Algebrakapplöpning

Algebrakapplöpning – komplettering

Bottental

Ekvationsleken

Hur många i varje ask?

Länk till Strävorna, NCM.