Vretaskolan 2020-2022

Tillfälle 1, 12 augusti 2020

Presentationen finner du här.

Talorm

Vardagstal

Aktivitet, kortlek, Strävorna

Tillfälle 2, 17 september 2020

Presentationen finner du här.

Tillfälle 3, 25 september 2020

Presentationen finner du här.

Tillfälle 4, 13 oktober 2020

Presentationen finner du här.

Utvecklingsprogram för kollegialt lärande – Auskultation

Att notera och att auskultera (Skolverket, 2014)

Tillfälle 5, 26 november 2020

Presentationen finner du här

Tillfälle 1, 11 januari 2021

Presentationen finner du här.

Tillfälle 2, 16 februari 2021

Presentationen finner du här.

Sterner: Likhetstecknets innebörd

Tillfälle 3, 13 april 2021

Presentationen finner du här.

Tillfälle 4, 15 juni 2021

Presentationen finner du här.

Skolverkets rapport Betyg och betygssättning

Skolverkets rapport Att planera, bedöma och ge återkoppling

Tillfälle 1, 12 augusti 2021

Presentationen finner du här.

Rika lösningar F-åk 3

Rika lösningar åk 4-6

Ledtrådsmatematik

Tillfälle 2, 9 september 2021

Presentationen finner du här.

Undervisning genom problemlösning

Tillfälle 3, 1 november 2021

Presentationen finner du här.

Tillfälle 4, 25 november 2021

Presentationen finner du här.

Rangoli 1

Rangoli 2

Rangoli 3

Rangoli 4

Kirigami Tupp

Kirigami Ko

Kirigami Valp

Kirigami Häst

Kirigami Känguru

Tillfälle 1 vt 2022

Presentationen finner du här.

Aritmetiska talföljder

Tillfälle 2 vt 2022

Presentationen finner du inom kort här.

Bennet & Löwing (2015)

Tillfälle 3 vt 2022

Presentationen finner du här.

Bennet (2015)

Tillfälle 4 vt 2022

Presentationen finner du här.

Verktyg för tal i bråkform, tredjedelar.

Verktyg för tal i bråkform, femtedelar.