Forskningsseminarier

Under åren 2014-2016 hade vi uppdrag i Norrtälje kommun att tillgängliggöra relevant forskning för utvecklingsarbete inom förskola och skola. Forskningsseminarierna vände sig till lärare, skolledare och andra intresserade av förskola och skola inom och utanför kommunens gränser. Innehållet berörde alla ämnen från och med förskola till och med vuxenutbildning.

Genomförda seminarier:

Seminarier 2016:

Seminarier 2015:

Seminarier 2014: