De fyra räknesätten

Räknesätt på ett annat sätt, som du kanske inte förut sett!

De fyra räknesätten är en workshop i fascinationens tecken då teori varvas med praktik. Beräkningar, algoritmer, strategier och tekniker från dåtid och nutid, när och fjärran samt passande olika kognitiva stilar. Visst finns det något för alla!?

Deltagarna får simulera hur det känns att ha automatiseringssvårigheter och sakna en känsla för tal. Genom att öka förståelsen för vanliga svårigheter kopplade till de fyra räknesätten, lyfta didaktiska tankar och vidga sin repertoar av beräkningstekniker ökar också möjligheten att möta de olika eleverna i klassrummet.

  • Att använda flera olika strategier för de fyra räknesätten – krånglar det till för eleverna? Vilken är den ultimata Strategin?
  • Går det att träna subtraktion med tiotalsövergångar på ett lustfyllt sätt?
  • Arbeta utifrån förståelse eller använda regler för beräkningar?
  • Måste tabellerna vara automatiserade?
  • Miniräknare är den ett verktyg som hjälper eller stjälper?

Vi berör styrdokumenten, vad står det om de fyra räknesätten i Syftestexten eller i det Centrala innehållet? Vad ska eleverna kunna? Hur kan vi använda Skolverkets diagnosmateriel Diamant för att kartlägga elevernas kunskaper?

Flera av dagens aktiviteter, övningar och beräkningstekniker gränsar till det magiska och vackra – och allt kanske vi inte kan förklara. Men genom att fascinera och beröra når vi definitivt fler elever!

Målgrupp:
De fyra räknesätten riktas till pedagoger i hela grundskolan, både matteälskare och de mer skeptiska. Aktiviteterna berör hela grundskolan och deltagarna kommer att kunna aktivera sin elevgrupp redan nästa dag. Önskar du briljera med partytrick på kommande fester är några av aktiviteterna gångbara även där!  😉

Målgrupp: Pedagoger från och med förskoleklass till och med årskurs nio.

Tidsåtgång: 2 timmar effektiv tid.

Kontakta oss för mer information.

Arrangeras i regi