10 seminarier i bedömning, läsåret 2014-2015

Digitala verktyg vi använt i våra bedömningsseminarier:

Mentimeter

Answergarden

Socrative

https://padlet.com

TodaysMeet

Tillfälle 1: Introduktion

Bildpresentation tillfälle 1 finner du här: Bedömningsseminarier tillfälle 1 PDF.

Inspelning av seminariet:

 1. del 1(3): https://dreambroker.com/channel/2qgpd7ko/84qng8n9
 2. del 2(3): https://dreambroker.com/channel/2qgpd7ko/hdvhynzg
 3. del 3(3): https://dreambroker.com/channel/2qgpd7ko/cfvxb6t9

Att göra/läsa till nästa tillfälle:

Tillfälle 2: STRATEGI 1, Tydliga mål

Bildpresentation tillfälle 2 finner du här: Bedömningsseminarier tillfälle 2 PDF

Inspelning av seminariet:

 1. del 1(4): https://dreambroker.com/channel/2qgpd7ko/me36tz7i
 2. del 2(4): https://dreambroker.com/channel/2qgpd7ko/vmvwv8xp
 3. del 3(4): https://dreambroker.com/channel/2qgpd7ko/bzi19tb5
 4. del 4(4): https://dreambroker.com/channel/2qgpd7ko/so8vjpjy

Att göra/läsa till nästa tillfälle:

 • Läs artikel om att göra noteringar: https://matematiklyftet.skolverket.se/matematik/content/conn/ContentServer/uuid/dDocName:LI64RH5PRO009434?rendition=web. Artikeln kommer från Matematiklyftet men är generaliserbar till alla ämnen, för lärare i alla årskurser.
 • Läs sidorna 31-45  i boken Bedömning av kunskap – för lärande och undervisning i matematik av Astrid Pettersson m.fl.
 • Börja konstruera en matris. Fundera på
  • Vilka aspekter ska bedömas med hjälp av den matris du skapar? Anteckna det.
  • Är matrisen generell eller uppgiftsspecifik?
  • Är matrisen analytisk eller holistisk?
  • Reflektera över: varför väljer jag denna typ av matris? Dokumentera ditt val och motivera valet.

Tillfälle 3: Mer om matriser (teori) samt ”verkstad” för att konstruera egna matriser i kollegialt sammanhang

Bildpresentation tillfälle 3 finner du här: Bedömningsseminarier tillfälle 3 PDF

Inspelning av seminariet:

 1. Del 1(2): https://dreambroker.com/channel/2qgpd7ko/kjs4drst
 2. del 2(2): https://dreambroker.com/channel/2qgpd7ko/xxcpdobz

Att göra/läsa till nästa tillfälle:

Tillfälle 4: STRATEGI 2, Att kartlägga elevers kunskaper

Inspelning av seminariet:

 1. del 1 (4): https://dreambroker.com/channel/2qgpd7ko/hrawrhve
 2. del 2 (4): https://dreambroker.com/channel/2qgpd7ko/jfagbeeo
 3. del 3 (4): https://dreambroker.com/channel/2qgpd7ko/bjxbd2t6
 4. del 4 (4): https://dreambroker.com/channel/2qgpd7ko/5e6lmt66

Att göra/läsa till nästa tillfälle:

 • Välj ut en planering eller ett bedömningsunderlag (prov/diagnos) och börja fundera på var i Blooms reviderade taxonomi denna kan placeras.
 • Pröva en teknik i syfte att snabbt skanna av lärandet i en hel grupp
 • Du som deltar i seminariet med Andreia Balan: ta med dig en notering eller reflektion från tillfället
 • Utmaning: Pröva tekniken No hands up – flera gånger

Tillfälle 5: Mer om Bloom’s reviderade taxonomi – hur kan taxonomin vara en hjälp vid exempelvis planeringar?

Bedömningsseminarium tillfälle 5

Att förbereda till nästa tillfälle:

 • Läs Dylan Wiliam, Att följa lärande, kapitel 5 om Feedback
 • Fortsätt att pröva – pröva – pröva
 • Auskultera hos varandra!

Tillfälle 6: Att ge feedback som för lärandet framåt

Bedömningsseminarium tillfälle 6

Inspelning av seminariet:

 1. https://dreambroker.com/channel/2qgpd7ko/0oigq7gw

 2. https://dreambroker.com/channel/2qgpd7ko/lgkevupr

 3. https://dreambroker.com/channel/2qgpd7ko/h6x8df84

 4. https://dreambroker.com/channel/2qgpd7ko/8vhpgfrd

   

Inför tillfälle 7:

 • Läs kapitel 6 i boken Att följa lärande (Dylan Wiliam)
 • Ta med en planering i syfte att få och ge feedback
 • Notera och reflektera – på vilket sätt ger du feedback?

Tillfälle 7: Aktivera eleverna som läranderesurser för varandra

Bedömningsseminarium tillfälle 7

Inspelning av seminariet:

Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

 

Inför tillfälle 8:

 • Läs kapitel 7 i boken Att följa lärande (Dylan Wiliam) och gör noteringar
 • Pröva kamratbedömning utifrån lärandemål

Tillfälle 8: Aktivera elever till att äga sitt eget lärande

Bedömningsseminarium tillfälle 8 Självbedömning

Inför tillfälle 9 och 10:

Pröva på självbedömning med dina elever

Seminarium med handledare: ta med din självvärdering

 

Bedömningsseminarium nummer 9 (sista tillfället)

 • Bildpresentation: Bedömningsseminarier sista tillfället
 • Film 1(4): https://dreambroker.com/channel/2qgpd7ko/bim646ab
 • Film 2(4): https://dreambroker.com/channel/2qgpd7ko/4fk53u7j
 • Film 3(4): https://dreambroker.com/channel/2qgpd7ko/np8loj0f
 • Film 4(4): https://dreambroker.com/channel/2qgpd7ko/tr4dhx2l