Grundskoleguide för föräldrar

Grundskoleguide för föräldrar

Fri att ladda ner, klicka här!

Grunskoleguide för föräldrar innehåller konkreta tips för hur du som förälder kan stödja ditt barn hemifrån i hans eller hennes kunskapsutveckling. Hur kan du…

  • …hjälpa ditt barn med läxläsning?
  • …hjälpa ditt barn att finna hans eller hennes lärstil?
  • …stödja ditt barns läs- och skrivutveckling?
  • …träna matematik eller andra ämnen med ditt barn?

Grundskoleguide för föräldrar är också din hjälp att…

  • …tolka skolans fackuttryck.
  • …förstå tankar och regler kring mål och betygssättning.
  • …utnyttja utvecklingssamtalet maximalt.
  • …förstå dina rättigheter men också dina skyldigheter.

Grundskoleguide för föräldrar besvarar en del av dina frågor om skolan. Kanske får du också svar på frågor du inte kommit på att ställa – än.

Grundskoleguide för föräldrar ger svaren på de frågor föräldrar ofta ställer, eller kanske borde ställa, till skolan.

Författare: Charlotta Andersson