Matematik

Workshops och seminarier

Kompetensutveckling och inspiration med fokus matematik.

…för både föräldrar vårdnadshavare och pedagoger eller varför inte för skolledare?

Utarbetade, prövade och uppskattade workshops med matematik i fokus. Möjliga att beställa för att genomföras på Er skola för att ge hela personalgruppen gemensam referensram. Boka en enskild workshop eller en serie som sträcker sig över läsåret. Kontakta oss med frågor kring innehåll och upplägg.

OAVSETT TEMA ÄR EN WORKSHOP UPPBYGGD AV FLERA BYGGSTENAR:

  • Forskning, didaktiska teorier, kritiska aspekter.
  • Praktiskt ”hands on” för dig som deltar. Du får konkreta övnigar att ta med dig till undervisningen redan nästa dag.
  • Vackra, magiska och fascinerande upplevelser. Visst är väl matematiken fantastisk…
  • Kopplingen till Lgr11: Den röda tråden mellan grundskolans alla årskurser. Om du undervisar i yngre åldrar för att veta vad som händer i undervisningen i senare årskurser, om du undervisar i de senare för att veta vad eleverna mött tidigare.
  • Varierat arbetssätt.

TEMAN:

Saknar du något tema? Kontakta oss för eget önskat innehåll!