Uppdrag

Här presenteras ett axplock av våra uppdrag under perioden 2010-2016:

  • Den 28 oktober 2014 talade vi på Lärarnas forskningskonferens.
  • Under läsåren 2014-2015 och 2015-2016 höll vi bedömningsseminarier om 10 handledningstillfällen för cirka 100 lärare och 10 skolledare.
  • 28 april 2014 Svenskt Näringsliv delade vi våra erfarenheter från att hålla workshops i matematik samt demonstrationslektioner i Indien.
  • Under april – december 2014 handledde vi en Learning Study i Sverige. Studien ingick i ett större forskningsprojekt med vetenskaplig ledning från Stockholms universitet och en parallellstudie i Tanzania. Efter studien skrevs ett kapitel till en vetenskaplig internationell bok som planeras att ingå i lärarutbildningar internationellt.
  • Under december 2013 – januari 2014 Indien (kompetensutveckling för lärare  i Indien. Vi höll demonstrationslektioner, lektioner och workshop i matematik med uppföljande pedagogiska samtal på St John’s School i Gulbarga, Indien).
  • Den 6-9 september 2013 talade vi på WALS (The World Association of Lesson Studies).