Ingång näringsliv

Kompetensutveckling för arbetsledare
Min medarbetare har ADHD/Asperbergers syndrom – vad krävs av mig?

Vad är ADHD eller Aspergers syndrom? Vilket förhållningssätt bör jag som arbetsledare anta? Kan arbetsplatsen passa eller anpassas?

Vi är alla personer med olika förmågor, egenskaper, styrkor och utvecklingsmöjligheter. Det händer ibland att den omgivning vi befinner oss i inte är optimal för att vi ska kunna bidra med det vi kan på en arbetsplats. Arbetsledarens förhållningssätt till medarbetarna kan vara viktig för medarbetarnas prestationer, ja, till och med avgörande för personer med ADHD eller Aspergers syndrom .

Med särskild kunskap om och mångårig erfarenhet av vilka pedagogiska förhållningssätt och verktyg som fungerar i vardagen för personer med neuropsykiatriska funktionsförmågor (NPF) erbjuder vi kompetensutveckling särskilt framtagen för arbetsledare och chefer som möter medarbetare med NPF.

Vår seminarieserie om två tillfällen baseras på fakta, teorier och beprövad erfarenhet – både avseende innehåll och upplägg. Innehållet varvas med deltagarnas egna erfarenheter och exempel från verkligheten. Ur innehållet:

  • Vad är och innebär ADHD eller Aspergers syndrom?
  • Vilka positiva egenskaper finns?
  • Vilka utmaningar kan vi möta?
  • Vilka pedagogiska verktyg och strategier är gynnsamma?
  • Vilken struktur bör hållas?
  • Hur hantera motgångar och bakslag?
  • Vad krävs av mig som arbetsledare?

Mellan seminarietillfällena genomförs uppgifter på hemmaplan och deltagarna utvärderar sig en period efter genomförd fortbildning. 

Med förståelse, förhållningssätt och verktyg blir du som ledare mer genomtänkt och avsiktlig i ditt möte med medarbetarna.

Vi utformar kompetensutvecklingen utifrån Era behov och önskemål. Kontakta oss gärna så berättar vi mer. Kontaktuppgifter finns här.