Ingång förälder och vårdnadshavare – start

Du förälder och vårdnadshavare är ditt barns viktigaste resurs!

Under hösten arrangeras två seminarier i Norrtälje för dig förälder och vårdnadshavare. Mer information och anmälan finner du här: Skolan så funkar den

Fortsättningsvis används begreppet förälder/föräldrar då även vårdnadshavare avses.

Arrangera tillsammans med oss och pedagogerna på skolan en träff för föräldrar i form av en kombinerad workshop och föreläsning. Tack vare vårt samarbete med skolans pedagoger använder vi oss av konkreta exempel på vad som gäller i skolan och hur du som förälder kan stötta ditt barn i skolarbetet. Vi tar exempelvis också upp vad dagens elever ska kunna och vad som bedöms samt lyfter ämnet läxor.

Föräldern är en mycket viktig del av barnens och elevernas framgång i skolan, vilket också bekräftas av forskningen. Med praktiska verktyg, de rätta frågorna och relevanta krav bidrar föräldern till utvecklingen av dagens skola!

Information, inspiration och erfarenheter byts mellan oss alla. Det är mycket som du förälder kan göra hemifrån för att stötta ditt barn.

Vi som håller i workshopen arbetar på förvaltningsnivå, med erfarenhet från både tidigare och senare årskurser. Vi är väl förtrogna med styrdokument, praktisk klassrumsarbete och forskning.

Kontakta oss för mer information.